divendres, 24 d’abril de 2009

Article sobre el PowerPoint


Actualment el Powerpoint és un programa molt utilitzat per la majoria de estudiants i professors a l'hora de fer una exposició sobre algun tema, però realment és fa una bona utilització d'aquest?
A continuació faré una sintesi sobre un article escrit per Jordi Simón i Llobet, professor de la Facultat Blanquerna, on fa una critica sobre els avantatges i els inconvenients del programa.

L'ús tradicional, avantatges i inconvenients

Es pot diferenciar sobre dos tipus d'ús en les presentacions. Per una banda tenim l'ús tradicional anomenat així perquè està mes a prop de les metodologies que el professor considera com la font del saber i per un altre banda parlaríem de realitzar una classe magistral amb el programa.
Dins del que anomenem ús més tradicional del PowerPoint trobem diferents avantatges:
- L'alumne sempre té a la pantalla una guia del que s'està dient.
- Es poden crear esquemes de manera que es fa més intel·legible el discurs.
-L'alumne té més facilitat per prendre apunts.
-...
Tot i aquests avantatges estaríem parlant d'un ús del PowerPoint en el que s'estableix un discurs transmissiu entre el emissor i el receptor, i això perpetua una metodologia molt concreta, per tant podríem estar parlant de altres desavantatges com:
- L'orador ja no explica o relata sinó que es limita a llegir la pantalla.
- Doble discurs a l'exposició: el de l'orador que va explicant i el de l'oient que va llegir al seu ritme.
- ...
Per tots aquests motius m'agradaria fer-vos una pregunta: realment donem un bon ús aquests programa que ens ofereix Microsoft?

No obstant cal dir que hi ha maneres de fer-ne un bon ús, això ho podem identificar quan:
- Les presentacions provoquen una interacció entre professor/alumne o a l'invers.
- Les presentacions faciliten la creació d'un aprenentatge cooperatiu.
...

El PowerPoint és un programa al qual li podem treure un profit molt gran ja que ens dona moltes possibilitats i ajudes a l'hora de exposar treballs, fer conferencies, etc. Però cal fer-ne un bon ús i saber-lo utilitzar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada